Prodlužování řas,Permanentní make-up, Líčení, Kosmetika, Marcella Králová, Golčův Jeníkov

Marcella Králová
Vytisknout tuto stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele Beauty Studio Marcella Králová

Marcella Králová
IČ: 624 80 812
sídlo podnikání:
Mírová 50, 582 82 Golčův Jeníkov

1.      Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb Beauty Studio Marcella Králová a kupujícími poskytovaných služeb (dále jen zákaznice).

Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále společně v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako Beauty Studio.

Poskytovatel poskytuje služby na základě platných živnostenských oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

2.      Termín návštěvy

Objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo přes FB souhlasí kupující s těmito všeobecnými obchodními podmínkami studia. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.
Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb.
Znění všeobecných obchodních podmínek může Beauty Studio měnit či doplňovat.

3.      Rezervační poplatek na termín

Smluvený termín je závazný, od nových klientek studio vybírá rezervační poplatek na termín:

Permanentní make-up 1000,- Kč
Kosmetické služby 300,- Kč

Rezervační poplatek je možné uhradit hotově nebo přes bankovní účet do 3 dnů. Po zaplacení hotově nebo připsáním částky na bankovní účet, bude termín rezervován, v opačném případě bude rezervace zrušena. Rezervační poplatek bude v den rezervovaného termínu odečten z celkové částky ošetření, v případě včasné omluvy vrácen nebo přesunut na nový termín.

Pokud se zákaznice nemůže v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informuje o tom Beauty Studio předem telefonicky, SMS, emailem nebo zprávou na FB, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením procedury.

V případě, že klientka nedorazí ve smluvený termín bez omluvy minimálně 3 pracovní dny před zahájením procedury, rezervační poplatek propadá.

PLATBU JE MOŽNÉ UČINIT do 3 dnů

 • hotově v Beauty Studiu
 • na bankovní účet u Raiffeisenbank 2570019001/5500 (do poznámky je třeba zadat celé jméno zákaznice)

 

4.      Pozdní příchod

Dostaví-li se zákaznice po dohodnutém termínu s více než 10ti minutovým zpožděním, nemusí být již služba poskytnuta.

Nedostaví-li se zákaznice na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo vyřadit ji z databáze zákazníků a na další ošetření ji již neobjednat.

5.      Dárkový poukaz

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 20 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný.

6.      Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

 • zákazníce se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka a pod.
 • zákaznice se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • zákaznice se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • zákaznice se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákaznice se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem
 • u zákaznice se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie na adheziva používaná při prodlužování řas). Zákaznice je povinna na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

 

7.      Předčasné ukončení služby

Služba může být předčasně ukončena, pokud se:

 • během služby u zákaznice objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • během služby u zákaznice objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během služby u zákaznice objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 • během služby bude zákazník chovat nepřístojným způsobem
 • během poskytování služby u zákaznice objeví alergická reakce na použité materiály.

Každá klientka při odchodu z procedury (permanentní make-up, prodloužení řas, péče o přírodní řasy) dostane poučení, jak o vykonanou proceduru pečovat.

U Permanentního make-upu každý klient podepisuje čestné prohlášení ke každé provedené proceduře, kde je obeznámen s kontraindikacemi procedury a s možnými vedlejšími účinky.

8.      Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách (http://www.beauty-studio.cz/web/cenik/).

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 8. 6. 2020